Veel gestelde vragen

Hoe weet ik dat een hulp goed werk levert en betrouwbaar is?

Nova Cura besteedt veel aandacht aan de werving en selectie van hulpen: kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij letten er ook op dat onze hulpen voldoende Nederlands en/of Engels spreken.

Door onze jarenlange ervaring in dienstverlening aan particulieren, weten we precies waar we op moeten letten bij het zoeken van nieuwe medewerkers. Onze selectieprocedure is erop gericht alleen die hulpen aan te trekken, die vakkundig en klantgericht zijn en over de juiste motivatie beschikken. Daarnaast screenen wij de kandidaten zorgvuldig aan de hand van referenties.

We houden de kwaliteit van onze dienstverlening op peil door via regelmatig contact met klant en hulp te evalueren of alles naar wens verloopt. Ook zullen wij u als klant eenmaal per jaar vragen mee te werken aan een enquête over onze dienstverlening. Zo kunnen wij onze diensten verbeteren en rekening houden met uw wensen in ons aanbod.

Wat als ik niet tevreden ben met mijn hulp?

Ondanks dat we een zorgvuldige selectieprocedure hanteren en doorlopend de vinger aan de pols houden om een goede dienstverlening te waarborgen, kan er wel eens iets niet naar wens verlopen.

Nova Cura is een organisatie als ieder andere en ook wij kunnen helaas wel eens een verkeerde inschatting maken. Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u erop rekenen dat wij direct een andere hulp voor u regelen.

Kan ik mijn hulp ook zelf in dienst nemen?

Nova Cura besteedt veel aandacht en zorg aan de werving en selectie van haar hulpen. Mocht u uw hulp toch liever zelf in dienst willen nemen, dan kan dat. Wij brengen hiervoor wel een overnamefee in rekening van € 1.000. Het spreekt voor zich dat ook uw hulp hiervoor toestemming dient te geven.

Geldt er een opzeg- en afzegtermijn?

Als u uw hulp wilt op- of afzeggen, geldt een termijn van één week. U kunt uw opzegging per telefoon, mail of brief doorgeven aan uw vaste contactpersoon. Voor op- en afzeggingen binnen de gestelde termijn, bent u geen kosten verschuldigd.

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Nee, u betaalt alleen de gewerkte uren. Wij zijn geen bemiddelingsbureau dat inschrijfgeld of abonnementskosten in rekening brengt. U krijgt van ons eens per maand een factuur met een specificatie van de gewerkte uren.

Geldt er een minimale of maximale afname van hulp?

Wij hanteren een minimum afname van 2 uur per week en 3 uur om de week. Er is geen maximum, behalve dat u niet meer dan 3 dagen per week gebruik kunt maken van dezelfde hulp. U kunt op alle werkdagen hulp bij ons afnemen.

Hoe zit het met facturatie en betaling?

U betaalt de hulp nooit rechtstreeks. U ontvangt eens per maand van ons een factuur op het door u opgegeven e-mailadres. Binnen 7 dagen dient de factuur betaald te zijn. Ook kan de factuur door ons via automatische incasso worden geïnd. U dient hiervoor een bankrekening aan ons op te geven.

Mocht u vragen hebben over uw factuur, dan kunt u ons hierover mailen info@vertrouwdehulpthuis.nl of bellen.

Moet ik altijd thuisblijven?

Nee, u hoeft niet altijd thuis te blijven als uw hulp komt. Wij raden echter wel aan tenminste de eerste keer aanwezig te zijn als uw hulp komt. Zo kunt u het beste instructies geven over hoe u wilt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook kan de hulp u dan makkelijk wijzen op eventueel ontbrekende schoonmaakmateriaal.

U kunt een huissleutel afgeven aan uw hulp. Uw hulp houdt deze sleutel in haar bezit. Wanneer zij op vakantie gaat of langer ziek is, levert ze de sleutel op het kantoor van Nova Cura in. De sleutel kan dan worden gebruikt door vervangers, als op uw verzoek vervanging van de werkzaamheden is gewenst.

Aan de sleutel wordt altijd een sleutelhanger met ons kantooradres gedaan met een unieke code, die voor vreemden niet is terug te voeren naar uw adres. De sleutel kan zo in geval van verlies worden teruggestuurd door de vinder.

Gelden er speciale regels voor hulp aan huis en hoe zit het met belastingen?

Alle hulpen van Nova Cura vallen onder de “Regeling dienstverlening aan huis”. Hulpen vallen onder deze regeling, zolang zij huishoudelijk werk verrichten bij particulieren voor niet meer dan 3 dagen per week. Hierdoor zijn zij niet in loondienst en hoeft u dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Voor meer informatie over de “Regeling dienstverlening aan huis”, verwijzen wij u naar de websites van de Belastingdienst en de Rijksoverheid.

Moet ik de hulp doorbetalen bij ziekte of vakantie?

Nee, bij Nova Cura betaalt u alleen voor gewerkte uren. Op basis van de “Regeling dienstverlening aan huis”, geldt de verplichting de hulp bij ziekte en vakantie door te betalen en een vakantietoeslag uit te keren. Met een hulp van Nova Cura hoeft u zich hier echter niet druk om te maken: wij nemen deze betalingsverplichting op ons. In het tarief dat we hanteren, is verzuim en vakantie inbegrepen. U betaalt dus alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren.

Wat gebeurt er bij eventuele schade en hoe zit het met verzekeringen?

Net zoals voor ieder andere bezoeker van uw huis geldt, kan de hulp u aansprakelijk houden voor schade door u of uw spullen. Hiervan is alleen sprake in geval van een grote mate van schuld of nalatigheid. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een kapotte trap, waardoor de hulp kan vallen. Voor het overige is de hulp zelf verzekerd.

De schade die zou kunnen ontstaan tijdens of door de werkzaamheden van een hulp van Nova Cura, wordt in veel gevallen vergoed op basis van een clausule huispersoneel in uw eigen verzekering. De schade die de hulp veroorzaakt wordt dus niet door Nova Cura vergoed. Wij kunnen ons hier ook niet voor verzekeren omdat de werkzaamheden in opdracht van u als klant plaatsvinden. Wij adviseren u om uw polis erop na te lezen of eventueel navraag te doen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

De hulp is overigens wel aansprakelijk als er sprake is van ernstige nalatigheid of grove schuld. Hiervoor is de hulp verzekerd.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Nova Cura besteedt veel aandacht aan selectie en screening van de hulpen, maar desondanks kan er toch een keer iets niet goed gaan. Als u een klacht hebt, horen wij dit graag zo snel mogelijk. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via mail of telefoon. Wij zullen dan proberen te bemiddelen en de klacht naar tevredenheid op te lossen. U ontvangt altijd binnen één week een reactie op uw klacht.

Werkt Nova Cura landelijk?

Nova Cura concentreert zich in op de regio Zuid-Holland. Maar ook als u buiten die regio woont, kunt u zich aanmelden via de site. We bekijken dan of we toch een geschikte hulp bij u in de buurt kunnen vinden.

Nova Cura - Vertrouwde hulp thuis

Stadionweg 37A
3077 AR Rotterdam

Telefoon
010-420 97 09

Informatie & vragen
info@vertrouwdehulpthuis.nl

Service
info@vertrouwdehulpthuis.nl